top of page

הביטו בתמונות

אין דרך טובה יותר ממראה עיניים, מצורפות תמונות של מעט מהעשייה המגוונת שאנו עושות בהתנדבות מלאה כמובן.

There may be no better way to communicate what we do than through images. As you browse our site, take a few moments to let your eyes linger here, and see if you can get a feel for our signature touch.

View Gallery

הרצאות איכותיות לקבל החברים והתורמים של העמותה

נועם מטופלת פרטנית

נועם קיבלה הליכון מותאם אישית

נועם פגועת שיתוק מוחין קיבלה הליכון מותאם מהעמותה

 בעזרת העמותה נועם פגועת שיתוק מוחין מטופלת
 

ציורי קיר בגן לילדים בשכונה סוציו-אקונומית נמוכה

View Gallery

There may be no better way to communicate what we do than through images. As you browse our site, take a few moments to let your eyes linger here, and see if you can get a feel for our signature touch.

הקמת מרפאת שיניים המותאמת לאנשים עם צרכים מיוחדים בנוה רם-מרכז לחוסים בישוב רכסים

הקמת דוכן למען העמותה בשוק יד שניה בחיפה

שיפוץ בית ספר אופקים בחיפה עם שיתוף פעולה של שוטרים מתנדבים

הגן הרב תכליתי בחיפה - תרומת העשרה לילדים, ספרייה ומבנים יבילים לחדרי טיפול

ציור קיר בגן דתי ברחוב גאולה בחיפה

השקת סירת סייפן שנתרמה על ידי העמותה להנצחתה של צילי פורת ז״ל

bottom of page