top of page

לינק להרצאה בזום:

http://technion.zoom.us/j/96034356257

הפעילות כולה נעשית בהתנדבות.

תודתנו למרצים, לאמנים ומחלקה לספריות חיפה על האכסניה.

דוד   איבגי.jpg

תכנית הרצאות לשנת תשע"ח

2017-18 שנה שבע עשרה לפעילות

יום ב’, 1 בינואר 2018 (שימו לב - תאריך ההרצאה שונה, זהו התאריך הרלונטי)

פרופ’ אהרן צ’חנובר, חתן פרס נובל בכימיה.

“מהפכת הרפואה המותאמת אישית.

האם ניתן יהיה לרפא את כל המחלות ובאיזה מחיר?”.

יום ה’, 25 בינואר 2018

פרופסור דורון שלוש, המרכז לפיזיקה תיאורטית ואסטרופיזיקה, אוניברסיטת חיפה.

“חורים שחורים וגלי כבידה: מסע על פני מיליארד שנים ועוד עשירית השניה”. 

יום ה’, 8 במרץ 2018

ד”ר סולי שאהוור, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה.

“משטר האייתולות באירן: אתגרים מבית ושאיפות בחוץ”.

יום ה’ 26 באפריל 2018

פרופסור נורית יערי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב.

“חנוך לוין בשלושה קולות: הסאטירה, הקומדיה והטרגדיה”. 

יום ה’ 31 במאי 2018

קונצרט של מקהלת זמרי המדריגל לסיום פעילות העמותה לשנה זו.

מוקדש לזכרה של שלומית דיכטולד ז”ל.

מקום יקבע.

מכירת כרטיסים מוקדמת אצל קטי 0528243308

תכנית הרצאות לשנת תשע"ז (2016-17)

שנה שבע עשרה לפעילות

 

 

יום ד', 9 בנובמבר 2016

"קולות של שמים וארץ" - מופע של מקהלת זמרי המדריגל בשירי קודש

וחול מהארץ והעולם. 

 

יום ד', 14 בדצמבר 2016

פרופ' עוז אלמוג, החוג ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה. 

"דור ה-Y: דיוקן של הצעירים בימינו".

יום ד', 18 בינואר 2017

ד"ר רונית מרזן, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה.

"האביב הערבי: הקשר בין משפחה, רגשות והתקוממות פוליטית".

יום ד', 8 במרץ 2017

פרופ' יונתן בן דב, החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה.

"מגילות מדבר יהודה: מה יש בהן ולמה הן חשובות?"

יום ד', 19 באפריל 2017

ד"ר סמדר דולב, ראשת התכנית לתואר שני בחינוך לגיל הרך, מכללת אורנים.

"הורות לילדים עם אוטיזם: אתגרים ואפשרויות".

יום ד', 17 במאי 2017

פרופסור גיל עצמון, החוג לביולוגיה של האדם, ראש המעבדה לגנטיקה ואפיגנטיקה של זקנה, אוניברסיטת חיפה.

"גיל מאה הוא השבעים החדש: איזה תפקיד ממלאת הסביבה באריכות חיים?"

יום ד', 28 ביוני 2017

מקהלת גיתית בקונצרט לסיום פעילות העמותה לשנה זו. 

תכנית הרצאות לשנת תשע"ה (2015-16)

שנה שש עשרה לפעילות

 

 

יום ד', 28 באוקטובר 2015

המקהלה הקאמרית הישראלית טבעון בקונצרט "אסיף": מבחר

יצירות ושירים ישראלים ממגוון מלחינים ותקופות.

 

יום ד', 9 בדצמבר 2015 (שעה 19:30)

פרופ' אפרים לב. החוג ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה. 

"סיפורה של הגניזה הקהירית בדגש על הרפואה היהודית באגן הים התיכון".

 

יום ד', 13 בינואר 2016 (שעה 19:30)

פרופ' אדי ברקאי. דיקן הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה.

"הזיכרון האנושי מפרספקטיבה מדעית".

 

יום ד', 9 במרץ 2016 (שעה 19:30)

פרופ' אהרון גבע-קלינברגר, ראש החוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה.

"שפות בעולם והקשר ביניהן בראייה בלשנית- היסטורית: מי הייתה שפת בני האנוש הראשונה?"

 

יום ד', 13 באפריל 2016 (שעה 19:30)

פרופ' פרומה זקס, ראשת החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה.

"מבט היסטורי על סוריה על רקע התפרקותה: מי הם העלאווים? מנשלטים לשולטים".

 

יום ד', 18 במאי 2016 (שעה 19:30)

גב' סמדר כרמי גיברמן, מוסיקאית.

"בטהובן – המורד, הנאבק, האדם".

bottom of page