top of page

אנו מממנות את פעילות העמותה בעזרת תרומות מגופים ואנשים פרטיים בארץ ובחו“ל. תורמים אלה בוחרים לייעד את תרומותיהם לעמותה, הן בזכות החזון והמטרות המנחות את פעילותנו והן בזכות אופייה הוולונטרי המובהק של התנהלות העמותה.  

בנוסף לתרומות ישירות, העמותה מגייסת כספים באמצעות ארגון הרצאות, קונצרטים ומופעי תרבות המוצעים לקהל הרחב בהתנדבות על ידי אנשי אקדמיה, סופרים, אמנים ורופאים.

לתרומה

:תרומה בטלפון

קטי קורנבלאו גיזברית: 052-8243308

:תרומה ישירות לבנק

ISRAEL DISCOUNT BANK                        בנק דיסקונט

סניף כרמל 076                        CARMEL BRANCH 076 מ.ח.  ACCOUNT.  543586      

 

תרומה בדואר: תרומה שתישלח בדואר לכתובת:

שרי מנולה שטמפלר, רחוב התשבי 23, חיפה 3452718

bottom of page