top of page
טבלה שנתית לאתר עמותה.jpg

פעילויות נוספות שאנו עורכות נכון לעכשיו בזמן המלחמה:

1. למלון גרדן: אוכל, טואלטיקה, משחקים, שוברי קניה בתמנון, חיתולים ומוצרי תינוקות.

2. ללאונרדו פלאזה: משחקים, אוכל, טואלטיקה, שוברי קניה בתמנון, חיתולים ומוצרי תינוקות.

3. המשך חלוקת סלי מזון למשפחות קשות יום.

4. לקיטנת ילדי הדרום בבית רוטנברג - משחקים ומזון.

5. שוברי קניית ביגוד בתמנון למפונים מהדרום ומהצפון באזור חיפה.

6. גיוס מתנדבים להפעלת ילדים.

7. גיוס מתנדבים לסידור ואירגון התרומות במלונות.

2022 -  ריכוז פרויקטים לפי נושאים ועלות

סלי‭ ‬מזון                                                   ‬         203,778

עזרת‭ ‬חרום                                                   ‭ ‬ 5233.2

סיוע‭ ‬בתחומי‭ ‬בריאות                                    20,120

ריהוט                                                                 40,326

ביגוד                                                                  8,480

סיוע‭ ‬לתלמידי‭ ‬בשכר‭ ‬לימוד                         24,200

פעילות‭ ‬חינטוכית‭ + ‬ציוד‭ ‬לתלמידים  145,554.22

שיפוצים                                                           4,850

הוצאות‭ ‬אחרות                                              11,500

סה"כ                                                           464,042.42

2021 -  ריכוז פרויקטים לפי נושאים ועלות

    סלי מזון                                                                        169,314.57 ש״ח

      מחשבים                                                                            5,079 ש״ח

      עזרת חירום                                                                       3,728 ש״ח

     סיוע בתחומי בריאות                                                     18,240 ש״ח

      ריהוט                                                                                  27,544 ש״ח

      ביגוד                                                                               13,923.13 ש״ח

   סיוע לתלמידים בשכר לימוד                                        16,408 ש״ח

פעילות חינוכית + ציוד לתלמידים                        43,893.80 ש״ח

שיפוצים                                                                         76,266.10 ש״ח

הוצאות אחרות                                                                6,975 ש״ח

קרן הנצחה                                                                       164,432 ש״ח

סה״כ                                                                              545,803.60 ש״ח

2020 -  ריכוז פרויקטים לפי נושאים ועלות

עזרת‭ ‬חרום                                                                        5,695 ש״ח

סיוע‭ ‬בתחומי‭ ‬הבריאות                                                  6,676 ש״ח

סלי‭ ‬מזון                                                                              136,924 ש״ח

סיוע‭ ‬בריהוט                                                                      9,493 ש״ח

תלושים‭ ‬לביגוד                                                                 11,550 ש״ח

סיוע‭ ‬לתלמידים‭ ‬בתשלום‭ ‬שכר‭ ‬לימוד                         3,249 ש״ח

פעילות‭ ‬חינוכית‭ ‬וציוד‭ ‬לתלמידים                               77,158 ש״ח

עזרה‭ ‬לניצול‭ ‬מנחל‭ ‬צפית                                               6,030 ש״ח

שיפוץ‭ ‬מתנ‭"‬ס‭ ‬הבית‭ ‬הירוק                                           34,931 ש״ח

קניית‭ ‬מחשבים‭ ‬לתלמידים                                           56,915 ש״ח

 

      סה‭"‬כ                                                                             348,891 ש״ח

2019 -  ריכוז פרויקטים לפי נושאים ועלות

סיוע בתחומי הבריאות                                                 16,213

סיוע בסלי מזון וריהוט בסיסי                                      16,195

תלושי ביגוד לילדים                                                        9,764 

קנית ציוד לבתי ספר ולתלמידים                                14,654 

השתתפות במימון שהיה במסגרות חינוך               9055

השתתפות במימון פעילויות חברתיות                     77,162

תמיכה ברז הנער הניצול מנחל צופית                     16,893

סה"כ                                                                                   159,936

2018 -  ריכוז פרויקטים לפי נושאים ועלות

סיוע בריאותי                                                                    15.200

תמיכה וביטחון  תזונתי                                                 7.900

תמיכה בצרכים בסיסיים לבוש ודיור                        39.200

שהות במסגרת חינוכית וחינוך משלים                    13.735

טיפוח הזדהות תרבותית וחיזוק תפיסה עצמית    57.181

גיוס תרומות  והעברתן לנער ניצול מהאסון בנחל צופית   14.000

סה"כ                                                                                     147.216

2017 -  ריכוז פרויקטים לפי נושאים ועלות

סיוע בריאותי:                                                                   6219

תמיכה ביטחון תזונתי:                                                8618

תמיכה בצרכים בסיסיים לבוש ודיור:                    12,042

שהות במסגרת חינוכית וחינוך משלים:                4500

סיוע לרכישת השכלה:                                                9416 

טיפוח הזדהות תרבותית

וחיזוק תפיסה עצמית:                                                42,503 

סה"כ                                                                                83,298 

 

ריכוז פרויקטים לפי נושא ועלות 2016

סיוע בריאותי - ₪ 7,270.00

1,100                                                  משקפיים לשני ילדים

2,020                           טיפולים הידרותרפים לשני ילדים

4,000       טיפול אורתודנטי לנערה מפנימית כפר גלים

150.                                                    צילומי שיניים לנער

תמיכה בביטחון תזונתי - ₪ 5,293.65

800                         מצרכי מזון לשתי משפחות בחיפה

1,448                                              סל מזון עבור בית הילד

900             עזרה למשפחה באמצעות כנסיית החסד

1,145.65       י מזון למשפחות נזקקות בתיכון עירוני ה'

1,000                                        מצרכי מזון לפרויקט הילה

 

תמיכה בצרכים בסיסיים: לבוש -₪ 19,458.54

2,500                                     יגוד למספר ילדים במעלות

639.92                                    נעליים לילדים מכפר גלים

1,500                                       נעליים למשפחות במעלות

774.30      נעלי בית וגופיות לנוער בבית ברחוב חיים

400                                                         ציוד לתינוקות

2,992.60                                          ביגוד לשלושה נערים

1,000                                     ביגוד לילדי משפחה חרדית

2,000                           הלבשה תחתונה לנוער בכפר גלים

1,895                 נעליים ל- 15 בני נוער בפנימיית כפר גלים

2,100                              ביגוד עבור נערות בפרויקט אותות

1,650                                       נעליים לילדים בפרויקט תיקון

130                                                              נעליים לילד

1,876                                        בגדי חורף לבית ברחוב חיים

תמיכה בצרכים בסיסיים: דיור - ₪ 1,800.00

₪1,800            תתפות בתשלום שכר דירה למשפחה במצוקה

תמיכה בצרכים בסיסיים: שהות במסגרות חינוכיות - ₪ 4,310.00

900                                   השתתפות בשכר לימוד לפעוט

1,735                                   סיוע בתשלום מעון לילד מחיפה

1,000                       עזרה בתשלום למעון במעלות תרשיחא

675                                        סיוע להסעות לאחוזה קטנה

חינוך משלים - ₪ 15,590.00

1,000                                         קייטנה לילד מטירת הכרמל

2,700                            כניסות לבריכה לנערות פרויקט אותות

1,500                         לימודי נהיגה לנערה בפרויקט אותות

500                    סיוע לקיטנת הטכניון - רכישת ממתקים

5,650                                                  קייטנה ל- 15 ילדים

640               השתתפות בתשלום לצופים באחוזה קטנה

2,900                            מפגשי קהילה בבית הירוק בתל עמל

700                                                   מימון השתתפות בצופים

סיוע למוסדות חינוכיים טיפוליים -                          ₪ 29,775.30

999                                         ציוד לפעילות בכפר ילדים כרמל

1,263                                 לוח מחיק ורמקולים למרכז  הפעוט

1,500                  השתתפות בשיפוץ גן ילדים בדלית אל כרמל

454                                       מוצרי יצירה ומשחקים לגן בטורען

1,000                               ציוד לחדר טיפולים במרכז למידה

2,186                             מדפים ומנורות לבית ברחוב חיים

3,600                                   חוג ריתמיקה במעון ז'בוטינסקי

877                                         סדנת מתופפים למעון צור שלום

9,000                                   ציוד למרכז לגיל הרך בקרית ים

1,040                      העשרה באמצעות בע»ח במעון ז'בוטינסקי

1,510         ציוד טיפולי לגנים תקשורתיים באמצעות הלב הקדוש

1,500                                             חוג מתופפים במעון נעמת

4,000                                   הסעות לפרויקט מקפצה לחיים

350                                                ריפוד לספה באחוזה קטנה

495                                      משחקי קופסא - לבית ברחוב חיים

סיוע לרכישת השכלה - ₪ 7,376.44

1,172                             תוכנות למחשבים שנתרמו לעמותה

1,938                                איבחונים פסיכודידקטים לשני ילדים

1,615                                                          ציוד עבור בית הילד

350                                       ציוד עבור ילדה בבית הספר רעות

2,300                 קורס בניית ציפורניים לנערה מפנימית כפר גלים

טיפוח הזדהות תרבותית וחיזוק תפישה עצמית - ₪ 5,022.66

1,000                                     מימון למסיבת ילדים בחג החגים

828.80                               משלוחי מנות לפורים בגן ז'בוטינסקי

139.80                                תחפושות לפורים באחוזה קטנה

570                                            אלבום לכל ילד באחוזה קטנה

1,400                                    שוברי שי למצטיינים בכפר גלים

1,083                רכישת ציוד טיפוח אישי לנוער בבית ברחוב חיים

₪ 95,896.59 סה״כ

דו״ח התפלגות הפרוייקטים ועלותם לשנת 2015

1.  השתתפות בשכ"ל במעונות יום לילדים ממשפחות במצוקה          15,590

2. ממון טיפולים פסיכולוגיים קבוצתיים ופרטניים.                             17,260

3. קניית ציוד לתלמידים ולגני ילדים.                                                 6,372         

4. קניית הלבשה בסיסית לילדים.                                                     6,000

5. קניית ציוד לבית בר"ח חיים.                                                         5,335

6. ממון כרטסיות אוטובוס והסעות מרוכזות לתלמידים.                     11,022

7. אבחון פסיכודידקטי לילדים.                                                        3,975

8. קניית משלוחי מנות ושי לילדי מעונות.                                        2,305 

9. השתתפות בתשלום מקדמה לטכניון לתלמיד מצטיין                   2,815  

10.קניית מחשב ו-2 אייפדים למוסד הלב הקדוש                            5,778

11.ממון טיפול שיניים לילדה                                                          675  

12. קניית כלי נגינה למרכז לילדים אוטיסטים                                  500 

13. עזרה בממון פעילות קבוצתית לילדים עם צרכים מיוחדים.       1,000

                   

סה"כ                                                                      78,627 ₪

bottom of page